Algemene Voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door meraki. Door de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar meraki. meraki. biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze site voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle voorwaarden, condities, beleidslijnen en mededelingen hier vermeld accepteert.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken of enige diensten gebruiken. Als deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden te updaten, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de leeftijd van meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons uw toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel, noch mag u, bij het gebruik van de Service, enige wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.
Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook diensten te weigeren aan iedereen.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) onversleuteld kan worden overgedragen en kan betrekken (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of te exploiteren, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt geleverd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE
We zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar is gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen voor algemene informatie verstrekt en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE DIENST EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of enige derde partij voor enige wijziging, prijsverandering, opschorting of beëindiging van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkt beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of omgeruild volgens ons Retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot elke persoon, geografische regio of rechtsgebied. We kunnen dit recht op een case-by-case basis uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een product te stoppen. Elk aanbod voor elk product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is nietig waar het verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van eventuele producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u heeft gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling worden gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u te informeren door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, snel bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, bekijk alstublieft ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
We kunnen u toegang geven tot hulpmiddelen van derden waarover we geen toezicht houden en waarop we geen controle of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid voor wat dan ook dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en goedkeuring geeft aan de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde partij(en).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of enige andere transacties gedaan in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSREACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk medium alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt. Wij zijn en zullen onder geen enkele verplichting zijn (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die we naar eigen goeddunken als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend bepalen, of die in strijd is met de intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene Voorwaarden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij zullen schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat verder akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enig computervirus of andere malware die op enige wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerd door ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Dienst of op enige gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op enige gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag niet worden aangenomen dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt, als er geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum is toegepast in de Service of op een gerelateerde website.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIKEN
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te zetten tot het uitvoeren of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsreglementen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige gerelateerde website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, spinnen, kruipen of schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of enige gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden gebruiken overtreedt.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen, vertegenwoordigen of verzekeren niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die mogelijk verkregen worden uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U gaat ermee akkoord dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of op elk moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.
U stemt uitdrukkelijk in dat uw gebruik van, of onvermogen om te gebruiken, de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik aangeboden, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, eigendom en niet-inbreuk.
In geen geval zal meraki., onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde omzet, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die met behulp van de dienst zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de dienst, zelfs als is geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het maximaal toegestane door de wet.

SECTIE 14 - VRIJWARING
U stemt ermee in om meraki te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen. en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die ze bij referentie opnemen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - AFSPLITSBAARHEID
In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling toch afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare deel worden beschouwd als afgesplitst van deze Algemene Voorwaarden. Deze vaststelling zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan voor de beëindigingsdatum, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of ons. U kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te informeren dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als wij naar ons eigen oordeel vaststellen dat u niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet voldoet, aan enige term of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden door ons vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en eventuele beleidslijnen of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mogen niet tegen de opstellende partij worden uitgelegd.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten leveren, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Servicevoorwaarden te updaten, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Algemene Voorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd op hello@shopmeraki.co.

Handelsnaam: meraki.

Email: hello@shopmeraki.co

Fysiek adres: meraki. hardware ltd, 85 Great Portland Street, Eerste Verdieping, Londen W1W 7LT, Verenigd Koninkrijk

BTW-nummer: GB371289676

EORI: GB371289676000

Handelsnummer: 13146294